Aangevraagde omgevingsvergunning: Fabriekslaantje 1-3 Tiel, herindelen pand

31 jul 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Fabriekslaantje 1-3 Tiel, (bouwen/ afwijken bestemmingsplan) herindelen pand (ontvangstdatum: 17-7-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.