Aangevraagde omgevingsvergunning: Fabriekslaantje 1-3 Tiel, realiseren extra appartement

24 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Fabriekslaantje 1-3 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) realiseren extra appartement (ontvangstdatum: 15-6-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.