Aangevraagde omgevingsvergunning: Fabriekslaantje C4535 Tiel, bouwen 6 woningen

28 dec 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Fabriekslaantje C4535 Tiel, (bouwen) bouwen 6 woningen (ontvangstdatum: 18-12-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.