Aangevraagde omgevingsvergunning: F.J. Ebbenstraat 31 Tiel, plaatsen hekwerk en overkapping, aanleggen uitrit

21 apr 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: F.J. Ebbenstraat 31 Tiel, (bouwen, uitweg) plaatsen hekwerk en overkapping, aanleggen uitrit (ontvangstdatum: 13-4-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.