Aangevraagde omgevingsvergunning: F.J. Ebbenstraat 40 Tiel, plaatsing speeltoestel

9 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: F.J. Ebbenstraat 40 Tiel, (bouwen) plaatsing speeltoestel (ontvangstdatum: 3-2-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.