Aangevraagde omgevingsvergunning: Franklinstraat 13A, Tiel, kappen bomen

14 mrt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Franklinstraat 13A (kappen) kappen bomen (ontvangstdatum: 5-3-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.