Aangevraagde omgevingsvergunning: Franklinstraat 13a Tiel, uitbreiding bedrijfspand

20 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Franklinstraat 13a Tiel, (bouwen) uitbreiding bedrijfspand (ontvangstdatum: 8-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.