Aangevraagde omgevingsvergunning: Franklinstraat 2 Tiel, gevelwijziging en plaatsen gevelreclame

2 jun 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Franklinstraat 2 Tiel, (bouwen) gevelwijziging en plaatsen gevelreclame (ontvangstdatum: 25-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.