Aangevraagde omgevingsvergunning: Gallencamp 15 Tiel, bouwen schuur met veranda

20 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Gallencamp 15 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) bouwen schuur met veranda (ontvangstdatum: 9-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.