Aangevraagde omgevingsvergunning: Gargouille 17, Tiel, plaatsen overkapping

5 jun 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Gargouille 17 (bouwen) plaatsen overkapping (ontvangstdatum: 27-5-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.