Aangevraagde omgevingsvergunning: Gasthuisstraat 15, Tiel, plaatsen nieuwe kelder/keuken vloer

5 jun 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Gasthuisstraat 15 ( bouwen, monumentenvergunning) plaatsen nieuwe kelder/keuken vloer (ontvangstdatum: 28-5-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.