Aangevraagde omgevingsvergunning: Gijsbert Stoutweg 1-2 Tiel, verbouwen berging tot garage

7 aug 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Gijsbert Stoutweg 1-2 Tiel (bouwen) verbouwen berging tot garage (ontvangstdatum: 30-7-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.