Aangevraagde omgevingsvergunning: Goudhaver 34-36 Tiel, balkon voorzijde woningen+dakopbouw nr. 34

11 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Goudhaver 34-36 Tiel, (bouwen) balkon voorzijde woningen+dakopbouw nr. 34 (ontvangstdatum: 2-6-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.