Aangevraagde omgevingsvergunning: Gouvernestraat 56 Tiel, plaatsen overkapping

7 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Gouvernestraat 56 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) plaatsen overkapping (ontvangstdatum: 29-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.