Aangevraagde omgevingsvergunning: Gouvernestraat 6 Tiel, omzettingsvergunning huisvestingswet

13 nov 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Gouvernestraat 6 Tiel, (afwijken bestemmingsplan) omzettingsvergunning huisvestingswet (ontvangstdatum: 5-11-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.