Aangevraagde omgevingsvergunning: Graaf Waltgerlaan nabij nr. 37 Tiel, kappen bomen

17 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Graaf Waltgerlaan nabij nr. 37 Tiel, (kappen) kappen bomen (ontvangstdatum: 6-3-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.