Aangevraagde omgevingsvergunning: Groenedijk 6 Tiel, bouwen bijgebouw

11 Feb 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Groenedijk 6 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) bouwen bijgebouw (ontvangstdatum: 3-2-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.