Aangevraagde omgevingsvergunning: Groenedijk 6b Tiel, bouwen bijgebouw, aanleg in/uitrit

28 dec 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Groenedijk 6b Tiel, (bouwen, uitweg) bouwen bijgebouw, aanleg in/uitrit (ontvangstdatum: 18-12-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.