Aangevraagde omgevingsvergunning: Groenendaallaan 10, Tiel, nieuwbouw clubhuis

23 apr 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Groenendaallaan 10, Tiel, nieuwbouw clubhuis (ontvangstdatum: 12-4-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.