Aangevraagde omgevingsvergunning: Groenlandsstraatje 26 Tiel, vergroten woning en bouwen garage

3 Feb 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Groenlandsstraatje 26 Tiel, (afwijken bestemmingsplan) vergroten woning en bouwen garage (ontvangstdatum: 24-1-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.