Aangevraagde omgevingsvergunning: Grote Ronduit 1-31, plaatsen 8 bruggen

9 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Grote Ronduit 1-31, (bouwen) plaatsen 8 bruggen (ontvangstdatum: 3-7-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.