Aangevraagde omgevingsvergunning: Grotebrugse Grintweg 106, Tiel, renoveren gevels en plaatsen nieuwe kozijnen

14 mrt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Grotebrugse Grintweg 106 (bouwen, monumentenvergunning) renoveren gevels en plaatsen nieuwe kozijnen (ontvangstdatum: 5-3-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.