Aangevraagde omgevingsvergunning: Grotebrugse Grintweg 12a Tiel, plaatsen lichtreclame

1 sep 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Grotebrugse Grintweg 12a Tiel, (bouwen) plaatsen lichtreclame (ontvangstdatum: 25-8-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.