Aangevraagde omgevingsvergunning: Grotebrugse Grintweg 134, Tiel, verkamering

14 mrt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Grotebrugse Grintweg 134 (afwijken bestemmingsplan) verkamering (ontvangstdatum: 1-3-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.