Aangevraagde omgevingsvergunning: Grotebrugse Grintweg 156 Tiel, aanleggen in- en uitrit

3 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Grotebrugse Grintweg 156 Tiel, (uitweg) aanleggen in- en uitrit (ontvangstdatum: 27-2-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.