Aangevraagde omgevingsvergunning: Grotebrugse Grintweg 220 Tiel, aanleggen in-/uitrit

12 mei 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Grotebrugse Grintweg 220 Tiel, (uitweg) aanleggen in-/uitrit (ontvangstdatum: 4-5-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.