Aangevraagde omgevingsvergunning: Grotebrugse Grintweg 23, Tiel, bouwen schuur

5 mrt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Grotebrugse Grintweg 23 (bouwen, afwijken bestemmingsplan) bouwen schuur (ontvangstdatum:23-2-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.