Aangevraagde omgevingsvergunning: Grotebrugse Grintweg 59 Tiel, realiseren 2 appartementen

15 sep 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Grotebrugse Grintweg 59 Tiel, (afwijken bestemmingsplan, bouwen) realiseren 2 appartementen (ontvangstdatum: 8-9-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.