Aangevraagde omgevingsvergunning: Grotewei 2, Tiel, melding brandveilig gebruik

5 mrt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Grotewei 2 (gebruiksmelding) melding brandveilig gebruik (ontvangstdatum: 26-2-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.