Aangevraagde omgevingsvergunning: Grotewei 2 Tiel, plaatsen palletstellingen en entresol

7 aug 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Grotewei 2 Tiel (bouwen) plaatsen palletstellingen en entresol (ontvangstdatum: 25-7-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.