Aangevraagde omgevingsvergunning: Grotewei 2 Tiel, plaatsen vlaggenmasten en signing

27 aug 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Grotewei 2 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) plaatsen vlaggenmasten en signing (ontvangstdatum: 20-8-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.