Aangevraagde omgevingsvergunning: H. Scheepstrastraat 8 Tiel, vervangen dakkapel

20 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: H. Scheepstrastraat 8 Tiel, (bouwen) vervangen dakkapel (ontvangstdatum: 9-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.