Aangevraagde omgevingsvergunning: Haagwinde 25-27 Tiel, renovatie en nieuwbouw

27 jan 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Haagwinde 25-27 Tiel, (bouwen) renovatie en nieuwbouw (ontvangstdatum: 21-1-2020).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.