Aangevraagde omgevingsvergunning: Haagwinde 5-5a, gebruiksvergunning

9 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Haagwinde 5-5a (gebruiksvergunning) gebruiksvergunning (ontvangstdatum: 3-7-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.