Aangevraagde omgevingsvergunning: Hamse Biezen 1 Kerk Avezaath, aanpassen hooiberg voor mantelzorg

1 sep 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Hamse Biezen 1 Kerk Avezaath, (bouwen) aanpassen hooiberg voor mantelzorg (ontvangstdatum: 24-8-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.