Aangevraagde omgevingsvergunning: Heiligestraat 26 Tiel, aanleg in-/uitrit

26 jan 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Heiligestraat 26 Tiel, (uitweg) aanleg in-/uitrit (ontvangstdatum: 16-1-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.