Aangevraagde omgevingsvergunning: Heiligestraat 38 Tiel, aanleggen in- uitrit

28 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Heiligestraat 38 Tiel, (uitweg) aanleggen in- uitrit (ontvangstdatum: 18-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.