Aangevraagde omgevingsvergunning: Heiligestraat 6 Tiel, uitrit aanleggen of veranderen

31 mrt 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Heiligestraat 6 Tiel, (uitweg) uitrit aanleggen of veranderen (ontvangstdatum: 19-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.