Aangevraagde omgevingsvergunning: Heiligestraat 7b Tiel, muur doorbraak

11 aug 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Heiligestraat 7b Tiel, (bouwen) muur doorbraak (ontvangstdatum: 3-8-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.