Aangevraagde omgevingsvergunning: Henriëtte Roland Holststraat (naast nr. 16) Tiel, kappen bomen

16 jul 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Henriëtte Roland Holststraat (naast nr. 16) Tiel, (kappen) kappen bomen (ontvangstdatum: 9-7-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.