Aangevraagde omgevingsvergunning: Hermoesestraat 5 Zennewijnen, plaatsen tuinhuis

28 okt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Hermoesestraat 5 Zennewijnen, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) plaatsen tuinhuis (ontvangstdatum: 19-10-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.