Aangevraagde omgevingsvergunning: Het Achterveld 17, bouwen schuur en erfafscheiding plaatsen

16 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning; Het Achterveld 17 (bouwen) bouwen schuur en erfafscheiding plaatsen (ontvangstdatum: 3-7-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.