Aangevraagde omgevingsvergunning: Het Eek 13 Tiel, verbouwen bedrijfspand

12 mei 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Het Eek 13 Tiel, (bouwen) verbouwen bedrijfspand (ontvangstdatum: 4-5-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.