Aangevraagde omgevingsvergunning: Het Eek 3 Tiel, verplaatsen gasflessenopslag

26 nov 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Het Eek 3 Tiel, (milieu) een ontwerp verlening omgevingsvergunning is ter inzage gelegd voor het verplaatsen van de gasflessenopslag (ontvangstdatum: 1-11-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.