Aangevraagde omgevingsvergunning: Het Eek 3, verplaatsen van gasflessen

3 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Het Eek 3 (milieu) verplaatsen van gasflessen (ontvangstdatum: 20-6-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.