Aangevraagde omgevingsvergunning: Het Eek 5, L3073 Tiel, verplaatsen inrit

3 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Het Eek 5, L3073 Tiel, (uitweg) verplaatsen inrit (ontvangstdatum: 25-2-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.