Aangevraagde omgevingsvergunning: Het Eek 9 Tiel, melding brandveilig gebruik

7 jan 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Het Eek 9 Tiel, (gebruiksmelding) melding brandveilig gebruik (ontvangstdatum: 20-12-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.