Aangevraagde omgevingsvergunning: Het Eek 9 Tiel, plaatsen 2 prefab beton units

7 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Het Eek 9 Tiel, (bouwen) plaatsen 2 prefab beton units (ontvangstdatum: 31-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.