Aangevraagde omgevingsvergunning: Het Ooievaarsnest 26 Tiel, vervangen dakkapel

20 jan 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Het Ooievaarsnest 26 Tiel, (bouwen) vervangen dakkapel (ontvangstdatum: 9-1-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.