Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoekwei 0 Tiel, aanleggen nieuwe drinkwaterleiding

2 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Hoekwei 0-ong onder A'dam Rijnkanaal Tiel, (aanleggen) aanleggen nieuwe drinkwaterleiding (ontvangstdatum: 26-5-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.